จดหมายข่าว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

10 พ.ย. 64 ผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่พบเชื้อ

โรงเยนสมเด็จพิทยาคม นำโดย นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
นำนักเรียนชั้นมียมศึกษาปีที่ 3/3, 3/9 และ 5/2 ครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 152 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kt