จดหมายข่าว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดูเนื้อหาเพิ่มเติม