นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูด่วน

ระบบงานออนไลน์

ข่าวสารทาง Facebook

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 SMC-67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 SMC-67
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้น ม.4
การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้น ม.4
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ Smart Class
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ Smart Class
previous arrow
next arrow
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 SMC-67
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้น ม.4
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ Smart Class
previous arrow
next arrow
Facebook Comments Box