งานธุรการ

ระบบงานธุรการเป็นระบบในสำนักงาน
ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานธุรการได้

ระบบเลขที่คำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
 – ปีพุทธศักราช 2564
 – ปีพุทธศักราช 2563
 – ปีพุทธศักราช 2562
 – ปีพุทธศักราช 2561
 – ปีพุทธศักราช 2560
 – ปีพุทธศักราช 2559
 – ปีพุทธศักราช 2558

หนังสือราชการ (ส่งออก)

หนังสือราชการ (หนังสือออก)
 – ปีพุทธศักราช 2564
 – ปีพุทธศักราช 2563
 – ปีพุทธศักราช 2562

 – ปีพุทธศักราช 2561

 – ปีพุทธศักราช 2560
 – ปีพุทธศักราช 2559
 – ปีพุทธศักราช 2558

ระบบบันทึกขอเลขที่หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

 • สำนักงานผู้อำนวยการ 
 • กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • กลุ่มบริหารวิชาหาร
 • กลุ่มบริการทั่วไป   
 • กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มงานสนับสนุนการศึกษา

คำสั่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

No posts found!

Facebook Comments Box