กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
นายภาคิน  กุดแถลง
ติดต่อ / ประสานงาน ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2563
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ     รายการที่ 3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2563
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ     รายการที่ 3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2562
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ     รายการที่ 3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2562
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ     รายการที่ 3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2561
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2561
     รายการที่ 1 กิจกรรมชุมนุม     รายการที่ 2 กิจกรรม ลส/นน/ยว/บพ

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน​

No posts found!

Facebook Comments Box