โครงสร้างการบริหารงาน

                            <img width="800" height="566" src="http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001-1024x724.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001-1024x724.jpg 1024w, http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001-300x212.jpg 300w, http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001-768x543.jpg 768w, http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001-1536x1086.jpg 1536w, http://somdetpit.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/โครงสร้างบริหารงาน-ปีการศึกษา-2564_001.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
Facebook Comments Box