ผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

 • นายภูมิศักด์ แสนกันยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • นางสาวสุนิจ วิลาศรี
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
  • นายธนวิทย์ ชารีรักษ์
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน>