ทำเนียบบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

 • นางฑิพย์ฆภัทร ผือหนองจอก
  โรงอาหาร
  • นางสาวรัตฤดี เวียงขวา
   โรงอาหาร
   • นายประวิต ชวะติ
    คนงานทั่วไป
    • นายร่วมจิต ราชบุญโย
     คนงานสวน
     • นายสวัสดิ์ วิสัย
      รปภ
  • นางสุภัคกาญจน์ ชวะติ
   โรงอาหาร
   • นางอลิศลา ทาพลขันธ์
    คนงานทั่วไป
    • นายยุติ ราศี
     พขร
     • นายวิทยา ศีรสิงห์
      รปภ
  • นางสังวรรณ์ สหไชย
   คนงานทั่วไป
   • นางปริยาพร บุตรรินทร์
    คนงานทั่วไป
    • นายกิตติกร ไวแพน
     พขร
     • นายวัชรพงษ์ วรรักษ์
      คนงานทั่วไป

Facebook Comments Box