ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • นายวินัย ศรีตระการ
  ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์สว่าง
    ครู
  • นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายธนพล ผลชารี
    ครู
  • นายวัชระพล โป๊ะตะคาร
   ครูชำนาญการ
   • นายธีรพล ภูขลัง
    ครูอัตราจ้าง

Facebook Comments Box