ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์สว่าง
    ครู
    • นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี
     ครู คศ1
  • นายเรศ แสงทอง
   ครู คศ1
   • นายธนพล ผลชารี
    ครู
    • นายเกรียงไกร บุตรพรม
     ครู คศ1
  • นายวัชระพล โป๊ะตะคาร
   ครูชำนาญการ
   • นายธีรพล ภูขลัง
    ครูอัตราจ้าง

Facebook Comments Box