ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 • นายชัชพงษ์ ศรีวังสุข
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
  • นายมนูญ ยางงาม
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายสมเด็จ โคตะคาร
    ครูชำนาญการ
    • นายจรัสพงศ์ ระดาเสริฐ
     ครู
  • นายวีระศักดิ์ คิสาลัง
   ครูชำนาญการ
   • นายธนากร ชื่นนิรันดร์
    ครูชำนาญการ
    <
    • นายชาตรี จำนงกิจ
     พนักงานราชการ
  • นายธนวิทย์ ชารีรักษ์
   ครูชำนาญการ
   • นายสมชาติ ภูสง่า
    ครู
    • นายสหรัฐ โคตรชาลี
     ครูอัตราจ้าง

Facebook Comments Box