email@somdetpit.ac.th

ขั้นตอนการใช้อีเมล์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
  • ขั้นตอนที่ 1 : ให้ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ด้านบน
  • ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อได้ชื่ออีเมล์แล้ว ให้เข้าสู่ระบบอีเมล์ของ Google G-mail คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ www.google.com
  • ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้ว ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน (ติดต่อ Admin หรือครูประจำรายวิชา)
  • ขั้นตอนที่ 4 : “คลิกปุ่มเพื่อยอมรับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน”
  • ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ กรุณาใส่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป (กรุณาจำรหัสผ่านใหม่ให้ดี)
  • ขั้นตอนที่ 6 : เสร็จแล้วระบบจะนำเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ของ Google
  • ขั้นตอนที่ 7 : เสร็จขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ จากนั้นผู้ใช้สามารถตรวจสอบชื่อ-สกุล ใส่วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลอื่นๆ เป็นเสร็จเรียบร้อย

แจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบได้ที่.. LineID : 

Facebook Comments Box