สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕