กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมร  พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

📧

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปสเตอร์วันวิทย์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Facebook Comments Box จำนวนคนดู : 100

อ่านเพิ่มเติม
Facebook Comments Box