กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุรชา เวินชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ดาวน์โหลด กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวสารกลุ่มบริหารวิชาการ​

การรับนักเรียนชั้น ม.4 (จบ ม.3เดิม)

การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Facebook Comments...

อ่านเพิ่มเติม
การรับนักเรียนชั้น ม.1

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Facebook Comments Box...

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการรับนักเรียน 65

ปฏิทินรับนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด Facebook Comments Box...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook Comments Box