ชื่อ - สกุล :นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :somdetpit.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา