// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.236.204.251     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 178 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน : 440 / ดาวน์โหลด : 684 ) เจ้าของ นายประสิทธิ์ ไชยกาล
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
2 ดนตรีพื้นเมืองสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ( อ่าน : 587 / ดาวน์โหลด : 600 ) เจ้าของ นายธนพล ผลชารี
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
3 กีฬาปันจักสีลัต ประจำปี ๒๕๖๐ ( อ่าน : 485 / ดาวน์โหลด : 620 ) เจ้าของ นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1713 / ดาวน์โหลด : 674 ) เจ้าของ นางสาวพิมพ์ชนก สมศิริ
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
5 การพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( อ่าน : 2902 / ดาวน์โหลด : 1164 ) เจ้าของ นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
6 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( อ่าน : 272 / ดาวน์โหลด : 617 ) เจ้าของ นางวนิดา เที่ยงสงค์
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
7 STEM Education กับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ“ขวดน้ำรักษ์โลก (ECO BOTTLE)” ( อ่าน : 374 / ดาวน์โหลด : 612 ) เจ้าของ นางปริศนา โสภารีย์
22/ส.ค./2560
Best Practice FullText
8 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 413 / ดาวน์โหลด : 672 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 882 / ดาวน์โหลด : 905 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 1086 / ดาวน์โหลด : 843 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย E-Book สู่อาเซียน หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์( อ่าน : 420 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางกาญจนา มั่นกิจ
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 325 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอนุชิต กอศักดิ์
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๋ช่วยสอน เรื่อง การแบ่งเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 353 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุจิรา กอศักดิ์
27/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน( อ่าน : 418 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางดุษณีย์ อนุสุริยา
22/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม( อ่าน : 301 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายคุณากร ศรีสองเมือง
21/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ว 22101) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 597 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางธันยพร ป้องกัน
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานแบบบูรณาการโดยโครงงานวิทยาศาสตร์( อ่าน : 328 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุภาพร ผลสว่าง
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2556( อ่าน : 367 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร
15/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>