นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูด่วน

ระบบงานออนไลน์

ข่าวสารทาง Facebook

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)
รายชื่อนักเรียน 2/64(12 พ.ย.64)
รายชื่อนักเรียน 2/64(12 พ.ย.64)
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
previous arrow
next arrow
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)
รายชื่อนักเรียน 2/64(12 พ.ย.64)
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
previous arrow
next arrow